قالب مسی کریستالیزاتور مجتمع فولاد مبارکه

قالب مسی کریستالیزاتور  یکی از حساسترین قطعات خط ریخته گری مداوم است.

کرو (منحنی) روی این قطعه توسط ماشین فرز سی ان سی 8 محور این شرکت ماشینکاری گردید و به نحو مطلوب تحویل کارخانه سبا مجتمع فولاد مبارکه گردید.

تکنیک (استراتژی براده برداری) اتخاذ شده توسط شرکت متالورژ باعث افزایش کیفیت سطح و همچنین سرعت تحویل قالب مسی کریستالیزاتور گردید.

 

Qaleb Mesi